Lounge 3 en 4

Onlangs hebben wij in samenwerking met onze partner 4Indoor in opdracht van de Royal Schiphol Group Lounge 3 en 4 met behulp van een mobiele 3D scanners ingemeten #poweredbynavvis.

In samenwerking met Schiphol en BAM Bouw & Techniek is er voorafgaand aan het project een plan van aanpak opgesteld. Om het bestaande leidingwerk in beide lounges nauwkeurig in kaart te brengen, zijn er een aantal plafonds geopend. Om ervoor te zorgen dat reizigers hier geen hinder van ondervonden, werden de werkzaamheden voornamelijk in de avond en nacht uitgevoerd.

Geo-registratie

Om de 3D scans in het RD-coördinatenstelsel vast te leggen, werden er referentiepunten aangebracht. Eveneens is er op locatie de geo-registratie verzorgd voor de uitvoering van de 3D inmeting. Hierdoor beschikt de opdrachtgever nu over Pointclouddata met de juiste geo-informatie in RD-coördinaten en de juiste hoogte conform NAP.

IVION-platform

Nadat de foto- en inmeetdata is verwerkt, zijn de gegevens via het IVION-platform opgeleverd. Hierdoor kan de opdrachtgever en andere belanghebbenden 24/7 de inmeetdata en volledige visualisatie benaderen voor verdere verwerking in een BIM.

Meer weten?

Wilt u meer weten over 3D laserscanning en het digitaliseren van vastgoed? Neem dan contact met ons op via info@fimble.nl Wij vertellen u graag hoe u uw vastgoed het beste digitaal kunt vastleggen.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs