Automatiseren

BIM automatisering helpt structuur te geven aan processen en informatie en de verwerking ervan. Hoewel automatisering geen doel op zich is, zal het geautomatiseerd werken bijdragen aan verhoging van kwantiteit én kwaliteit.
Automatiseren van processen en data

Het digitaal (ver)bouwen is niets nieuws meer en het BIM model is daar hét voorbeeld van. Deze digitale BIM modellen zijn niet meer weg te denken in de huidige manier van (ver)bouwen. Gebouwdata en digitale processen vanuit de BIM werkmethodiek, vormen de basis van communicatie- en informatiestromen. Maar wat doe je met al deze data en bijkomende processen? Velen beseffen dat het handmatig verwerken en niet gebruiken van de geproduceerde data, geen optie meer is. Er zal geautomatiseerd moeten worden.

Structuur aan processen

BIM automatisering helpt structuur te geven aan processen en informatie en de verwerking ervan. Hoewel automatisering geen doel op zich is, zal het geautomatiseerd werken bijdragen aan verhoging van kwantiteit én kwaliteit.

In het huidige bouw- en ontwerpproces wordt een enorme hoeveelheid data geproduceerd met als doel deze data te kunnen gebruiken vóór, tijdens en na oplevering van het gebouw (bijvoorbeeld ter ondersteuning van het maken van een MJOP of het inzichtelijk krijgen van vastgoed). Hoe deze data gegenereerd en verwerkt wordt is vaak afhankelijk van het soort project en/of de afspraken die gemaakt zijn met betrokken organisaties.

Stroomlijnen van informatie

Het automatiseren en stroomlijnen van al deze informatie is dus een ‘must’ geworden. Of het nu gaat om het kunnen genereren van hoeveelheidsrapportages, correct modelleren van projecten volgens standaarden of het maken van een MJOP. Het verwerken en gebruiken van al deze data en informatie kan door de hoeveelheid niet meer op een efficiënte, snelle en consistente manier gebeuren, wanneer men dit nog handmatig doet.

Binnen iedere organisatie zijn acties te bedenken die geautomatiseerd kunnen worden. Veelal zijn dit de repetitieve taken die dag in dag uit gedaan worden. Communicatiestromen naar de juiste plek verplaatsen, updaten van gemelde incidenten in een bouwproces, creëren van de juiste bestanden ten behoeve van controles die gedaan moeten worden, etc.

Werkprocessen/werkstromen ontwikkelen

Naast automatiseren van bedrijfsprocessen, kunnen werkprocessen/werkstromen ontwikkeld, beheerd en verbeterd worden die de kwaliteit, effectiviteit en productiviteit van de organisatie naar een hoger niveau brengen.

Voordelen van automatisering:

Minder kans op menselijke fouten waardoor faalkosten worden gereduceerd.

Bespaar tijd en geld door sneller te werken met gestandaardiseerde, geautomatiseerde processen.

Projecten worden met hogere, eenduidige kwaliteit opgeleverd wat leidt tot hogere tevredenheid bij klant en organisatie.

Meer tijd voor kwalitatief werk, waardoor de focus komt te liggen op verbetering in kwaliteit.

Door standaardisatie van processen en workflow, geproduceerde data vanuit het bouwproces voor je laten werken in plaats van dubbel, handmatig werk te doen.

Ondersteuning op gebied van automatisering, middels:

• Dynamo Visual scripting

• Python scripting

• Solibri automation

• Dashboarding met PowerBI

Dynamo

Dynamo biedt de mogelijkheid om werkprocessen te maken, zogenaamde Graphs/scripts. Deze kunnen gebruikt worden door ze te koppelen aan modelleer software. Een veel gebruikte combinatie hierin is Dynamo met Autodesk Revit.

Python

Python is een programmeertaal en wordt o.a. in de BIM workflow als toevoeging bovenop Dynamo/Revit gebruikt. Daarnaast kan Python ook ingezet worden bij allerlei behoeften van kantoorautomatisering.

Solibri automation

Solibri is software die gebruikt wordt om BIM modellen te toetsen op kwaliteit, waarbij een groot gedeelte van het proces geautomatiseerd kan worden. Met behulp van Solibri automation wordt tijd bespaard door automatisch laden en controleren van modellen, genereren van rapportages en het geautomatiseerd aanmaken van opmerkingen/clashes e.d.

PowerBI dashboarding

Met ‘dashboarding’ wordt het inzichtelijk en betekenisvol krijgen van geproduceerde data uit bijvoorbeeld BIM data gevisualiseerd. Door gebruik te maken van PowerBI maakt Fimble een overzichtelijk en interactief dashboard. Een dashboard wordt gevoed door BIM data en vernieuwd zodra er nieuwe data beschikbaar is.

Wellicht interessante blogs

Vanaf het ontwerp tot en met het beheer bieden wij diensten die jou en je organisatie ondersteunen.

Bekijk hoe het vervolg van het proces er uit kan zien.