VUmc

Ook benieuwd hoe je op basis van een visuele opname van gevels en de output vanuit een 3D Revit model kan komen tot een MJOP? Lees hier dan verder!
Alle projecten

Vraagstelling

Het VUmc en de firma Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau hebben Fimble de vraag gesteld om hun te helpen met het opstellen van een Meer Jaren Onderhoud Planning (MJOP) op basis van de NEN2767 voor de gevels van het VUmc object (incl. Polikliniek). Deze specifieke vraag in combinatie met het type object leende zich zo goed om dit vanuit een BIM model te faciliteren dat hierop de keuze is gevallen. De bron data (hoeveelheden, afmetingen, locatie en materialisatie) van het BIM model diende als basis voor de op te stellen MJOP.

Doel

Primair doel van deze aanvraag is een toekomstige aanbesteding van het VUmc voor het onderhoud van de gevels van het VUmc object Polikliniek. Onderdeel van deze aanbesteding is een MJOP van de betreffende gevelelementen met daarin opgenomen exacte hoeveelheden, afmetingen, materialisatie en locatie om eventuele toekomstige discussies over deze onderdelen te voorkomen. E.e.a. gebaseerd op de NEN2767.

Advies

Fimble heeft veel ervaring met het aanleveren van data uit BIM modellen ten behoeve van onderhoud planning pakketten. Betreffende data kan dan worden ontsloten in MJOP software zoals O-Prognose, Planon, Vastware, etc. Niet altijd biedt het een voordeel om vanuit een BIM model deze data te genereren. In het geval van dit vraagstuk echter wel. Dit wegens het feit dat het betreffende object (VUmc incl. Polikliniek) een veelvoud aan gevels en (dak) opbouwen heeft. De kosten van het modelleren wegen in deze niet op ten opzichte van het uitrekken van de materialen op basis van Cad tekeningen en/of papieren tekeningen. Ca. 20% van deze (uittrek) kosten kunnen worden bespaard bij het opstellen van een MJOP op basis van een object met deze omvang indien er een goed BIM model is. De kosten voor het opstellen van een BIM model kunnen daardoor grotendeels worden weggestreept ten op zich van het handmatig uittrekken van (vierkante) meters, hoeveelheden, materialisatie en locatie. Deze werkzaamheden gebeuren traditioneel vaak op niet actuele bestaande tekeningen. Bij toekomstige aanbestedingen zullen nu onduidelijkheden over hoeveelheden worden uitgesloten doordat er nu niet alleen een data model voorhanden is maar ook actuele tekeningen.

Aanpak

Op basis van bovenstaand advies hebben wij de volgende aanpak voorgesteld:

  1. Bestaand bronmateriaal (dwg bestanden en analoge tekeningen, materialisatieoverzichten, etc.) wordt als onderlegger gebruikt om de gevels te modelleren.
  2. Het model wordt opgezet op basis van de Basis ILS 2.0 met daarop VUmc specifieke aanvullingen.
  3. Op locatie worden op basis van deze gegevens de gevels beoordeeld (conform de NEN2767) ten behoeve van het opstellen van de MJOP. (De beoordeling had betrekking op materialisatie en eventuele gegevens ter verwerking in het model die niet vanaf bronmateriaal te beoordelen waren; te denken valt aan loodslabben, lekdorpels, kitnaden, etc.).
  4. Op basis van deze aanvullende gegevens is het model verder verrijkt.
  5. Vanuit het model zijn de hoeveelheden, afmetingen, materialisatie en locatie omgezet naar een export bestand (csv bestand). Deze data kan in O-prognose worden ingelezen voor het vullen van hoeveelheden, afmetingen, materialisatie en locatie van de elementen.
  6. In O-Prognose worden verdere gegevens aangevuld waaronder; conditiescore, planjaar, kosten en een foto rapportage met bevindingen.

Uitwerking MJOP

In de MJOP zijn alle zichtbare bouwkundige gevelelementen opgenomen. De betreffende elementen zijn al dan niet gemodelleerd of als dataveld toegevoegd aan een element.

Elementen die zoal zijn gemodelleerd en/of als data onderdeel zijn verwerkt:

  • Type gevel, glas, kozijnen, raamrubbers, schilderwerk, loodslabben, lekdorpels, etc.

Resultaat

  • Een MJOP conform de NEN2767 in O-prognose op basis van een BIM model tegen een kostprijs waar het op de traditionele manier niet voor had gekund.
  • Een tevreden klant.
Opdrachtgever
Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau
Locatie
Amsterdam
BVO
650.000m2
Programma
Digitaliseren gevels VUmc incl. Polikliniek
Jaar
2021 - 2022
Rol Fimble
Adviseur/Modelleur
Website

’’

Voor ons een Eye Opener om op basis van deze innovatieve oplossing tot een MJOP te komen. Dit smaakt naar meer.

Stephan van de Schrootbrugge - Wegkamp Bouwtechnisch Adviesbureau

Cijfers

Wist je dat

VUmc
Eén van de acht universitaire ziekenhuizen in Nederland
Polikliniek
ca. 160.000m2 BVO
Gevel oppervlakte
ca. 26.000m2

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs