Gemeente Rotterdam

Fimble heeft samen met RPS voor de gemeente Rotterdam een Plan van Aanpak opgesteld hoe BIM kan aansluiten op de processen binnen afdeling Vastgoed.
Alle projecten

Plan van aanpak gemeente Rotterdam

Binnen de gemeente Rotterdam bestaat de wens om BIM te gaan gebruiken in de beheer- en exploitatiefase. Hiervoor zijn RPS en Fimble aangetrokken als adviseur om een Plan van Aanpak te schrijven hoe hier te komen. BIM is enigszins bekend bij de gemeente en er zijn al enkele BIM-modellen beschikbaar. Qua informatiebehoefte voldoen de opgeleverde modellen nog niet aan de eisen en wensen die gesteld worden door de gebruikers in de beheer- en exploitatiefase. Dit is ook niet vreemd, omdat de informatiebehoefte van de gebruikers in de beheer- en exploitatiefase nog niet vastgelegd zijn in een programma van eisen. Naast de onduidelijkheid in informatiebehoefte is ook nog een slag te maken in het implementeren van BIM in de werkprocessen in de beheer- en exploitatiefase (BIM-protocollen). Immers, BIM is een procesondersteunend-model.

Noodzaak

De noodzaak van BIM in de beheer- en exploitatiefase zit hem met name in de keuze om efficiënter, duurzamer en data gestuurd te kunnen werken. Dit voorkomt fouten, faalkosten en resulteert in een nauwkeuriger database van materiaal en hoeveelheden (materiaalpaspoort).

Momenteel wordt veelal gewerkt vanuit een MJOP die is opgesteld en om de 4 jaar wordt geactualiseerd. De hoeveelheden zijn vaak een inschatting (visueel en handmatig geteld) door de inspecteur of adviseur en vertaald naar de MJOP. Bij een BIM-model en database is veelal digitaal in kaart gebracht welke materialen aanwezig zijn in een gebouw, is de omvang of hoeveelheid nauwkeuriger te bepalen op basis van 3-D scan en zijn gebreken eenvoudiger digitaal te herleiden. In verband met de introductie van prestatieovereenkomsten en de UAV-GC wordt het steeds belangrijker om niet alleen het gebouw te ontwerpen en maken, maar ook het beheer en onderhoud voor een periode van tien of twintig jaar mee te nemen in het ontwerp, de materialisatie en de bouw.

Naar aanleiding van het voorgenoemde is een notitie opgesteld, deze is vastgesteld door het MT Vastgoed. De notitie beschrijft een onderzoek naar de impact, qua financiën en bedrijfsvoering, als BIM wordt geïmplementeerd in de beheer- en exploitatiefase.

Resultaat

Door de in notitie genoemde punten uit te werken in een plan van aanpak, wordt duidelijk wat de impact is qua financiën en bedrijfsvoering als BIM wordt geïmplementeerd in de beheer en exploitatiefase. In het plan van aanpak zal worden omschreven welke stappen er dienen te worden genomen om BIM te integreren in de exploitatiefase binnen de afdeling Vastgoed van de gemeente Rotterdam.

Belangrijke punten hierbij zijn:

  • Opstellen programma van eisen.
  • Onderzoek naar basisinformatiesystemen en het gebruik hiervan in relatie tot BIM;
  • Financiële consequenties van de implementatie van BIM;
  • Borging BIM in de werkprocessen;
  • Planning voor de implementatie van BIM.

Door het inzichtelijk maken van de processtappen ´hoe te komen tot de inzet van BIM in beheer´ kan de Gemeente Rotterdam een gedegen besluit maken over het wel of niet toepassen van BIM voor afdeling vastgoed. Eveneens is er inzicht ontstaan in welke stappen binnen welke procesfase genomen dienen te worden. Uiteraard inclusief bijbehorende budgetten. Doordat in dit project RPS, als kennispartner op het gebied van gemeentelijk vastgoed, is gekoppeld aan de inhoudelijke BIM kennis van Fimble is er een Gemeentelijke Plan van Aanpak gecreëerd die uitermate geschikt is voor de toepassing binnen andere gemeenten.

Opdrachtgever
RPS
Locatie
Rotterdam
BVO
Totale portefeuilles
Programma
Adviseren en opstellen Plan van Aanpak BIM in beheer en Implementatie
Jaar
2021
Rol Fimble
Adviseur
Website

’’

Een mooie gemeentelijke opdracht voor onze organisatie en een fijne samenwerking met RPS.

Michael Sandel

Cijfers

Wist jij dat?

Afd. Vastgoed Rotterdam
beheert, verhuurt en ontwikkelt
Aantal objecten
ca. 2.850
Aantal objecten maatschappelijke portefeuille
ca. 1.550

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs