In september 2019 is de eerste versie van de ILS Ontwerp en Engineering (ILS O&E) gelanceerd. Vanuit de samenwerking tussen Aedes en Universitair Vastgoed Informatie Platform (UVIP) is een ILS vanuit het beheerperspectief ontwikkeld. Fimble heeft hier een belangrijke bijdrage aangeleverd.

Doel van harmonisatie

In opdracht van Aedes/UVIP heeft Fimble afgelopen maanden bijgedragen aan de harmonisatie van de Aedes/UVIP ILS en de ILS O&E. Met als doel partijen vertrouwd te maken met een gestroomlijnde ILS voor zowel ontwikkeling, ontwerp, bouw als beheer. Door de harmonisatie is er een stap gezet in de richting van één gemeenschappelijke ‘taal’ én inzicht in de informatiebehoefte in de gehele keten van ontwikkeling tot en met beheer. Ontwerpers en bouwers krijgen zo ook een beter beeld van de gevraagde as-built gebouwinformatie die als datamodel opgeleverd dient te worden.

Van objectgeoriënteerde naar elementgeoriënteerde ILS

Belangrijk verschil tussen de twee ILS-en is dat de ILS O&E gebaseerd is op elementen van de NL-SfB classificatie en de Aedes/UVIP ILS op objecten is gebaseerd. Daarbij kiest de ILS O&E het uitgangspunt dat het voor de ontvanger (als lezer) behapbaar en leesbaar blijft en heeft om die reden de ‘kaartenbak’ geïntroduceerd met één element per kaart. Deze verdeelt het bouwwerk in elementen met bijhorende eigenschappen. Hierna worden de kaarten verdeeld onder de verschillende betrokken disciplines.

Om de objecten op de NL-SfB classificatie aan te laten sluiten heeft Fimble de harmonisatie in een aantal stappen onderverdeeld:

  • In stap 1 zijn de objecttypes uit de Aedes/UVIP ILS vertaald naar één of meerdere NL-SfB classificaties.
  • In stap 2 zijn de objecten uit de Aedes/UVIP ILS toegewezen aan een ‘kaart’ uit de ILS O&E. Kaarten uit de ILS O&E zijn meer generiek opgebouwd en niet specifiek gerelateerd aan objecten.
  • Stap 3 bestond uit het daadwerkelijk maken van de nieuwe kaarten. Om de ILS O&E zoveel mogelijk te handhaven is ervoor gekozen om een achterkant aan de elementkaart te maken, met hierop de informatie voor Aedes/UVIP. Wel is zoveel mogelijk dezelfde structuur van de ILS O&E aangehouden. Dit gaat dan bijvoorbeeld over de informatiestromen (geometrie, structuur, eigenschappen en componenten) die zijn aangegeven.

Werking van de ‘kaartenbak’ van de ILS O&E

Bovenstaande stappen zijn binnen een werkgroep besproken met de Aedes/UVIP, vertegenwoordigers vanuit de woningcorporaties en universiteiten en vanuit de ILS O&E een afvaardiging van de initiatiefnemers. Door het automatiseren van de genoemde stappen zijn aanpassingen eenvoudig door te voeren en is de geharmoniseerde ILS eenvoudig te beheren.

Meer informatie

Binnenkort zal er vanuit Aedes/UVIP meer informatie gepubliceerd worden over de harmonisatie – Aedes/UVIP ILS – ILS O&E. We adviseren daarnaast om onze website in de gaten te houden voor het laatste nieuws.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs