Het is onrustig in de wereld en daarmee ook in Nederland. Protesterende boeren op het Malieveld, klimaatactivisten en nu het coronavirus. Nu iedereen noodgedwongen thuis zit en meer tijd heeft om na te denken, ontstaat misschien wel de vraag: waar staan wij als land, als vakgebied of misschien zelfs wel als persoon? Ik, Jens Uithol, ben vierdejaars student facility management (FM) en vroeg mij het laatste jaar van mijn studie vooral af: “Waar staan wij als facility managers? Wat is het toekomstperspectief van ons vakgebied? En heb ik als Young FM-professional nog een toekomstperspectief in dit vakgebied?”

BIM speelt een essentiële rol

Tijdens mijn minor Real Estate op de Haagse Hogeschool ben ik in aanraking gekomen met Building Information Modelling (BIM) of Building Information Management (BIM) zoals FM’ers en vastgoedbeheerders het in de exploitatiefase noemen. Na deze BIM-module was ik er van overtuigd dat BIM een essentiële rol kan gaan spelen voor de facility manager van de toekomst en dus belangrijk is om kennis van te nemen als Young FM professional.

Toen de periode aanbrak om te gaan zoeken naar een afstudeerstage ben ik via LinkedIn in contact gekomen met Michael Sandel van Fimble. Dit heeft geresulteerd in het feit dat ik deze periode mijn afstudeeronderzoek uitvoer bij dit bedrijf. In de periode van februari tot en met juni 2020 doe ik onderzoek naar de toepasbaarheid van BIM binnen de facilitaire sector. Het beoogde eindresultaat: een BIM-leidraad die facility managers moet overtuigen van de mogelijkheden van BIM en moet helpen om BIM te implementeren binnen de facilitaire afdeling. Dit om het facilitaire vakgebied toekomstbestendig te maken en te laten profiteren van de voordelen die BIM voor FM te bieden heeft.

BIM heeft potentie voor FM

Uit meerdere facilitaire marktonderzoeken komt naar voren dat BIM een grote potentie heeft binnen het facilitaire werkveld. Volgens een onderzoek van BIFM (Ashworth & Tucker, FM Awareness of Building Information Modelling, 2017) hebben BIM en andere digital trends zoals bijvoorbeeld big data en smart buildings met sensoren en IoT toepassingen het potentieel om breed te kunnen worden toegepast binnen de facilitaire industrie. Daarnaast zijn volgens het marktonderzoek van Twynstra Gudde, duurzaamheid, klantgerichtheid en technologie de trends binnen de facilitaire wereld  (TwynstraGudde, 2019). Daarnaast stelt de wet- en regelgeving steeds strengen eisen op het gebied van duurzaamheid. BIM heeft volgens Teicholz (Teicholz, BIM for Facility Managers, 2013) de potentie om te helpen bij het efficiënt verduurzamen van vastgoed.

Onderzoeksopzet

Het onderzoek betreft een kwalitatieve bestudering van BIM in het kader van facility management waarbij de theorieën over facility management, facilitaire processen, BIM in facility management en theorieën vanuit het vooronderzoek leiden tot een theoretisch kader over de probleem analyse/ huidige situatie (kolom A onderstaande afbeelding). Vanuit dit kader zullen door middel van diepte-interviews de meningen van de vastgoedbeheerder, facility manager, BIM-expert en de FMIS-expert worden geïnventariseerd. Dit betreft BIM en haar mogelijke toegevoegde waarde voor facility management (kolom B). Een vergelijking van deze analyses (kolom C) en het theoretisch kader resulteert in een BIM- leidraad voor facility managers (kolom D).

Image: Fimble

Interviews

Inmiddels heb ik het theoretisch kader geschreven en ben ik begonnen met het afnemen van interviews. De komende periode zal ik nog meer interviews afnemen. De meningen van deskundigen die ik heb verzameld middels deze interviews, zal ik gebruiken bij het schrijven van de BIM-leidraad voor facility managers. Heeft u het idee dat je mij, op welke manier dan ook, kan helpen met mijn onderzoek, dan kom ik graag met u in contact. Geef ons gerust een belletje of mail naar info@fimble.nl.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs