Gemeente Amsterdam

Fimble heeft voor de gemeente Amsterdam BIM Requirements opgesteld. Gericht op de processen van afdeling vastgoed om modellen consistent te ontvangen.
Alle projecten

Vraagstelling

De gemeente Amsterdam ontvangst steeds meer BIM modellen van de verschillende contractanten. Voor de verschillende projecten, verbouwingen en renovaties. Ook vanuit de beheer- en onderhoudsvraagstukken werd het wenselijk om de modellen consistent qua data model te ontvangen. Zeker gezien de visie die er binnen de gemeente is om de modellen te kunnen inzetten in vervolg processen. Mede hierdoor zijn we gaan kijken naar de data behoefte van afdeling vastgoed om tot een BIM model te komen die werkbaar is voor de afdeling en de verschillende partijen/leveranciers binnen de gemeente Amsterdam.

Doel

De focus in dit project lag puur op de advisering rondom BIM. Specifiek voor de onderdelen waar afdeling vastgoed verantwoordelijk voor is. Om dit te kunnen borgen hebben wij de opdracht gekregen om BIM Requirements op te stellen. De BIM Requirements gemeente Amsterdam v1.0 dient er toe te leiden dat een BIM model goed is ingericht en op een consistente manier is ingericht en bovenal dat deze gemeente breed zou kunnen worden ingezet. In een gezamenlijk traject was het doel het samenstellen van BIM Requirements welke de verdere ontwikkeling van BIM bij de gemeente verder ondersteunt.

BIM Requirements?

Waarom BIM Requirements? BIM is niet meer weg te denken in de (her)ontwikkeling en beheer van gebouwen. Door de nieuwe ontwikkelingen wordt er met 3D steeds meer mogelijk. Gebouwen worden daarnaast steeds meer data-gestuurd. Het belang van goede data over je gebouw wordt daarom essentieel. Het gevolg van BIM is dat er steeds meer data door een model gefaciliteerd kan worden. Om deze ontwikkeling goed vorm te geven wordt een protocol en/of een informatie levering specificatie (ILS) sterk aangeraden. Dit gebeurt afhankelijk van het project door opdrachtnemers onderling maar ook al door enkele opdrachtgevers. Een BIM protocol gaat in op ‘hoe’ er binnen een project met BIM gewerkt wordt en wanneer informatie wordt opgeleverd. Een ILS beschrijft 'welke' data in 'welke' vorm wordt aangeleverd.

Een opdrachtgever wil het model op een correcte manier toepassen in het beheer of het vervolg van de levenscyclus van een gebouw. Daarvoor kun je een set afspraken vastleggen en meegeven aan de opdracht nemende partijen. Deze afspraken en voorwaarden die aan een BIM en BIM proces worden gekoppeld noemen we de BIM Requirements.

Werkzaamheden

Om tot een goede set afspraken te komen is er met diverse stakeholders afstemming geweest om de volgende onderwerpen naast de basis afspraken een plek te geven in de ILS:

  • materialisatie, afmetingen en hoeveelheden;
  • voorzien van ruimtebenamingen zodat toekomstig ruimte management mogelijk is;
  • basis voorbereiding op Madaster/Materialenpaspoort;
  • informatie over ruimtes;
  • informatie m.b.t. facilitair zaken (waaronder voorbereiding model op toekomstige koppelingen sensoren);
  • de basis voor de koppeling naar het onderhoudsproces;
  • koppeling met documenten (contracten, handleidingen, etc.) aan onderdelen van 3D model.

Resultaat

Door de BIM Requirements is de gemeente Amsterdam voorbereid en toekomstbestendig voor de interne- en externe organisatie. Hiermee is de gewenste data output uit de modellen geborgd voor de processen die voor ogen zijn. Een mooi vervolg op een goede samenwerking met de gemeente en wederom een tevreden klant.

Opdrachtgever
Gemeente Amsterdam
Locatie
Amsterdam
BVO
16.359 hectare
Programma
Opstellen BIM Requirements voor BIM toepassing in vastgoedprocessen
Jaar
2020 - 2021
Rol Fimble
Adviseur
Website

’’

Cijfers

Wist je dat?

ca. 76.500
Totaal aantal objecten in gemeente Amsterdam
6 portefeuilles
Sport, Cultuur, Gemeentelijk, Welzijn, Onderwijs en Ambtelijk
8
Stadsdelen

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs