Habion

Voor zorginstelling Habion zijn tot op heden 260 complexen gedigitaliseerd t.b.v. de NEN2580 en NEN2767.
Alle projecten

Sylryk en Fimble hebben de opdracht van Habion gegund gekregen om haar landelijk gelegen vastgoed te voorzien van NEN2580 rapportages, MJOP’s gebaseerd op de NEN2767 en de puntentelling aangeleverd volgens het Woningwaarderingsstelsel (WWS).

De te inspecteren vastgoedvoorraad omvat circa 8.400 verhuureenheden en bestaat hoofdzakelijk uit zorgvastgoed. De werkzaamheden zijn verspreid over drie jaar waarinde inspecties en MJOP (NEN2767) voor haar rekening heeft genomen en we de NEN2580 rapportages uitwerken. De NEN2580 rapportages zullen door middel van de software van de NEN2580 Rapportservice op basis van Revit-modellen worden gegenereerd. Tevens zijn de puntentellingen van de verhuurbare eenheden aangeleverd. Grotendeels (ca. 80%) gegenereerd uit de modellen in het juiste format.

Modellen verrijken met BIM-gebouwdata

Door de NEN2580 te baseren op Revit-modellen wordt voorde mogelijkheid gecreëerd de modellen in de toekomst te kunnen verrijken met BIM-gebouwdata. Eén van deze onderdelen kan het toevoegen van materialisatie zijn aan gebouwelementen. Dit is de basis om inspecties te kunnen vastleggen. In de toekomst kunnen voor diverse aanbestedingen eenvoudig aantallen en metrages worden gegenereerd uit het model van allerlei gebouwdelen. Te denken valt aan aanbestedingen ten behoeve van glasbewassing of het aanbesteden van het schilderwerk. Eveneens is het mogelijk om de informatie uit de BIM-modellen in verschillende MJOP-softwarepakketten in te lezen. Groot voordeel is dat bouwkundige adviseurs zich, in hoofdzaak, alleen nog maar hoeven te focussen op conditiescores, planjaren en (herstel)kosten.

Belangrijk voor een project met deze omvang: een goede voorbereiding en continue ontwikkeling van families en template. Een template waar over de jaren heen aan wordt gesleuteld, in combinatie met het modelleren van meer dan 200 verschillende kozijnfamilies, zijn slechts voorbeelden van de constante benodigdheden van innovatie, flexibiliteit en efficiëntie binnen een project als deze.

BIM in beheer

Bij het verrijken van BIM-modellen is het advies om dit te (laten) beheren op basis van een BIM Basis Informatieleveringsspecificatie (ILS) aangevuld met de specifieke wensen vanuit de gebruiker voor het beheer en onderhoud. Het beheer is primair gericht op het up-to-date houden van modellen voor de interne processen van de organisatie. Welke digitale BIM-informatie dient te worden verwerkt en hoe vaak dit minimaal zal moeten ge-update is afhankelijk van de wensen van de organisatie. De BIM-modellen kunnen op basis van een afgesproken frequenties en/of type mutaties worden aangepast.

BIM-standaarden (Basis ILS)

Een solide basis voor beheer op modellen kan door te modelleren op basis van BIM-standaarden zoals de BIM Basis ILS.

Opdrachtgever
Sylryk / Habion
Locatie
Nederland
BVO
circa 980.000m2
Programma
Jaar
2018-2019-2020-2021
Rol Fimble
Modelleren en coördineren
Website

’’

Cijfers

Wist jij dat?

8.478
Eenheden
284
Objecten
11.196
Zorgwoningen

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs