FMHaaglanden

Fimble heeft voor FMHaaglanden BIM Requirements opgesteld specifiek gericht op het facilitair management die aansluit op de RVB BIM Specificatie.
Alle projecten

Doel

Het doel van deze uitvraag was het samenstellen van de BIM Requirements ILS FMHaaglanden v1.0 die de verdere ontwikkeling van BIM binnen FMHaaglanden verder ondersteunt. De basis hiervoor is de showcase (pilot) van een tweetal verdiepingen van het object Economische Zaken in Den Haag. Wat van belang was, was dat de aansluiting op de "RVB BIM Specificatie" geborgd zou zijn zodat er altijd een uitwisseling met RVB BIM modellen zou kunnen plaatsvinden. De focus in dit project lag puur op de ondersteuning van BIM specifiek voor de facilitaire onderdelen waarvoor FMHaaglanden verantwoordelijk voor is in een gebouw. De BIM Requirements FMHaaglanden v1.0 dient er toe te leiden dat een BIM model goed is ingericht en op een consistente manier is ingericht en bovenal dat deze FMHaaglanden breed zou kunnen worden ingezet.

BIM Requirements?

BIM is niet meer weg te denken in de (her)ontwikkeling van gebouwen. Door de nieuwe ontwikkelingen wordt er met 3D steeds meer mogelijk. Gebouwen worden daarnaast steeds meer data-gestuurd. Het belang van goede data over je gebouw wordt daarom essentieel. Het gevolg van BIM is dat er steeds meer data door een model gefaciliteerd kan worden. Om deze ontwikkeling goed vorm te geven wordt een protocol en/of een informatie levering specificatie (ILS) sterk aangeraden. Dit gebeurt afhankelijk van het project door opdrachtnemers onderling maar ook al door enkele opdrachtgevers. Een BIM protocol gaat in op ‘hoe’ er binnen een project met BIM gewerkt wordt en wanneer informatie wordt opgeleverd. Een ILS beschrijft 'welke' data in 'welke' vorm wordt aangeleverd.

Een opdrachtgever wil het model op een correcte manier toepassen in het beheer of het vervolg van de levenscyclus van een gebouw. Daarvoor kun je een set afspraken vastleggen en meegeven aan de opdracht nemende partijen. Deze afspraken en voorwaarden die aan een BIM en BIM proces worden gekoppeld noemen we de BIM Requirements.

Werkzaamheden

Voor FMHaaglanden hebben we 2 verdiepingen van het object Economische Zaken in Den Haag als uitgangspunt genomen voor de BIM Requirements. Om tot een goede set afspraken te komen is er met diverse stakeholders afstemming geweest om de volgende onderwerpen naast de basis afspraken een plek te geven in de ILS:

  • materialisatie en hoeveelheden
  • voorzien van ruimtebenamingen zodat toekomstig ruimte management mogelijk is
  • basis voorbereiding op Madaster/Materialenpaspoort
  • informatie over ruimtes
  • informatie m.b.t. facilitair zaken (waaronder voorbereiding model op toekomstige koppelingen sensoren)
  • de basis voor de koppeling naar het onderhoudsproces
  • koppeling met documenten (contracten, handleidingen, etc.) aan onderdelen van 3D model

Resultaat

Door de BIM Requirements is FMHaaglanden voorbereid en toekomstbestendig voor organisaties die BIM modellen opstellen. Hiermee is de gewenste data output uit de modellen geborgd voor de processen die voor ogen zijn. Een mooie samenwerking en wederom een tevreden klant.

Opdrachtgever
FMHaaglanden
Locatie
Den Haag
BVO
1.600m2
Programma
BIM Requirements
Jaar
2020
Rol Fimble
Advies en modelleren
Website

’’

Facilitair gezien willen wij gebruik kunnen maken van BIM en de data uit de modellen om deze in te zetten in ons facilitair beheer. BIM Requirements en Fimble hebben ons hier enorm bij geholpen en hebben als pilot een deel van een gebouw in 3D gemodelleerd. Hiermee willen we ervaring opdoen om verder te gaan

William Elseman - Hoofd Gebouw & Techniek
FMHaaglanden
Cijfers

Wist jij dat?

60.000m2
Totaal object Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Rijksmonument
Status
1957-1962
Bouwjaar

Andere interessante projecten

Wellicht interessante blogs