Blij verrast met onderstaande berichtgeving vandaag. Voor de tweede keer opgenomen in de Real Estate Innovations Overview van KPMG. Hulde aan het team Fimble


Dear Fimble,

Herewith, we proudly announce the publication of the 5th annual edition of KPMG's Real Estate Innovations Overview.

Fimble had caught our attention in our search for innovations Real Estate and/or Construction sector. We are pleased to confirm that you have been selected and officially been included as one of the global innovations captured in our publication! Next to this year’s edition we have created an online interactive innovations dashboard that presents statistics and individual company data. Please have a look at this innovative addition to our publication.

KPMG will distribute this brochure within its network, having the ultimate purpose of informing the Real Estate and Construction sector about innovations that are emerging and developing in the sector. Please feel free to distribute the Overview in your network as well, or share and/or comment on this LinkedIn message.

We sincerely hope that you’re pleased with the outcome!

Regards,
KPMG Real Estate Advisory

Vertaling:

Beste Fimble,

Hierbij kondigen we met trots de publicatie aan van de 5e jaarlijkse editie van KPMG's Real Estate Innovations Overview.

Fimble had onze aandacht getrokken in onze zoektocht naar innovaties Vastgoed en / of Bouwsector. We zijn verheugd te kunnen bevestigen dat u bent geselecteerd en officieel bent opgenomen als een van de wereldwijde innovaties die in onze publicatie zijn vastgelegd! Naast de editie van dit jaar hebben we een online interactief innovatiedashboard gemaakt met statistieken en individuele bedrijfsgegevens. Kijk eens naar deze innovatieve toevoeging aan onze publicatie.

KPMG zal deze brochure verspreiden binnen haar netwerk, met als uiteindelijk doel de vastgoed- en bouwsector te informeren over innovaties die in de sector opkomen en ontwikkelen. Voel je vrij om het overzicht ook in je netwerk te verspreiden, of deel en / of becommentarieer dit LinkedIn-bericht.

We hopen oprecht dat je tevreden bent met het resultaat!

Met vriendelijke groet,

KPMG Real Estate Advisory

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs