Fimble krijgt verschillende vragen van woningcorporaties om bestaand vastgoed te digitaliseren naar BIM-modellen. Dit kan bijvoorbeeld met de Aedes ILS. Maar wat als je als woningcorporatie nog geen specifieke ILS hebt? In deze blog geef ik inzicht in onze benadering en hoe wij klanten helpen van start te gaan met de Aedes ILS.

Aedes ILS

De Aedes ILS tot stand gekomen om handvatten te bieden voor woningcorporaties die willen starten met BIM en de juiste informatie in modellen willen vastleggen. Met de Aedes ILS is het mogelijk om op een gestandaardiseerde wijze data gestructureerd in een BIM vast te leggen. Dit model kan vervolgens gebruikt worden voor primaire processen. De Aedes ILS kan gezien worden als een template waar woningcorporaties zelf hun informatiebehoefte in vast kunnen leggen. Fimble helpt woningcorporaties daarbij.

Zoals in de Aedes ILS staat beschreven wordt er vanuit user stories gewerkt. Vanuit zowel het perspectief van de opdrachtgever als vanuit het perspectief van de opdrachtnemer. In deze blog richt ik mij tot de opdrachtgever. In de Aedes ILS is voor de volgende vorm gekozen:

Als <wie> wil ik <wat> zodat ik <waarom>.</waarom></wat></wie>

Voorbeeld: Als projectleider van een universiteit of woningcorporatie wil ik onze informatiebehoefte voor planmatig onderhoud en ruimtebeheer voor een specifiek project op een duurzame manier kunnen uitvragen, zodat ik gedurende het project inclusief eindoplevering, Ifc-bestanden ontvang waarbij ik efficiënt kan valideren of de data geleverd is conform afspraak en ik de vereiste data duurzaam kan overdragen naar de beheersituatie. (Bron: Aedes ILS_handreiking BIM in beheer 1.0.pdf)

Zoals in het voorbeeld is te zien, is de ‘wie’ is duidelijk, maar hoe kom je tot een ‘wat’ en ‘waarom’?

De ‘wat’ en ‘waarom’

De Aedes ILS is in de basis een handreiking die een aanzet geeft tot het werken met vastgoeddata rondom BIM-processen. In de Aedes ILS wordt niet specifiek op het waarom-vraagstuk ingegaan. Een organisatie moet dus een BIM-visie hebben. Voor woningcorporaties is het van belang om woningbeheer efficiënt te organiseren. Dat kan alleen wanneer het informatiebeheer efficiënt plaatsvindt. Daaraan kan BIM een belangrijke bijdrage leveren. Meer informatie hierover is te vinden in de gepubliceerde documenten op de website van Aedes

Welke informatie vraag je uit in een ILS? De ‘wat’ wil je uit de informatie van BIM halen. Voor elke woningcorporatie is dat anders. Daarom doet Fimble altijd eerst onderzoek naar verschillende thema’s of processen die bij een woningcorporatie spelen. Welke thema’s zijn actueel en voor welke processen bieden BIM-modellen de meeste meerwaarde. De scope van de Aedes ILS richt zich op planmatig onderhoud en ruimtebeheer. Maar daarnaast kan de informatie dus ook andere processen faciliteren, zoals thema’s als circulariteit en verduurzaming, maar ook herontwikkeling en realisatie.

Informatiebehoefte bepalen

Als de thema’s zijn bepaald onderzoekt Fimble, gezamenlijk met de woningcorporaties, hoe dit is te vertalen naar een informatiebehoefte volgens de template van de Aedes ILS. Bijvoorbeeld bij het thema woningwaarderingsstelsel (WWS) voor huurprijzen, onderzoeken we welke informatie er binnen een organisatie wordt gebruikt. Denk hierbij aan vierkante meters van ruimtes, afmeting van het aanrecht, inrichting van een badkamer, et cetera. Dit zijn allemaal aspecten die uit een BIM model kunnen worden gehaald, als dit op correcte wijze wordt uitgevraagd en verwerkt.

Wil je meer over dit onderwerp lezen op het gebied van planmatig onderhoud, lees dan mijn blog: ‘MJOP “gewoon” uit een BIM model laten genereren

Wanneer de informatiebehoefte bepaald is kan de ILS opgebouwd worden. De Aedes ILS heeft vier aspecten die moeten worden gespiegeld met de informatiebehoefte van de thema’s:  

  1. Welke objecttypes hebben we nodig?
  2. Welke parameters hebben we nodig?
  3. Welke parameters vragen we per Objecttype (de kruisjeslijst)?
  4. Welke eigenschappen en invulwaardes hebben de parameters

Afbeelding 1: print screen Aedes ILS

Wat deze vragen concreet betekenen leg ik uit met een voorbeeld. Eerst wordt er een overzicht gemaakt van alle elementen die voorkomen in de vooraf bepaalde thema’s. Laten we even bij het voorbeeld van het WWS blijven. Elementen die relevant zijn voor dit thema worden uitgedrukt als Objecttypes (1) in de ILS. Dit zijn bijvoorbeeld ruimtes met netto vloeroppervlakte, keukenuitrusting of sanitaire voorzieningen. Wanneer de Objecttypes zijn bepaald onderzoeken we welke informatie we willen weten van een Objecttype. Deze informatie leggen we vast in de parameters (2&3) van de Objecttypes. Voor het WWS wil je onder andere de volgende eigenschappen van een ruimte weten: oppervlakte, verwarmd (ja/nee) en ruimtefunctie. En als laatste stap leggen we de eigenschappen en invulwaardes (4) van deze parameters vast. De oppervlakte moet in vierkante meters (m2) worden vastgelegd en de aanrechtlengte in strekkende meters (m1). Voor de ruimtefunctie is bijvoorbeeld een enumeratie toegepaste met vaste benamingen, zoals: Keuken, Woonkamer, Slaapkamer of Badkamer. Doorloop deze stappen voor de andere Objecttype en een eerste opzet voor een specifieke Aedes ILS is gemaakt. Door deze informatie in de vorm van een ILS uit te vragen bij nieuwbouw of renovatie wordt een groot deel van de informatie, volgens de juiste structuur, geborgd in het BIM-model. Dit is van grote meerwaarde in het beheer en specifiek bepaalde thema’s.

Fimble modelleert zelf ook voor woningcorporaties volgens de Aedes ILS en heeft verschillende tools ontwikkeld om grip te krijgen op de kwaliteit van de BIM modellen. Wil je meer lezen over hoe wij dat intern gebruiken, lees dan het blog van mijn collega Joep van Motman, ‘Grip op de AEDES ILS

In mijn volgende blog laat ik zie hoe wij opdrachtnemers helpen om aan de eisen van een ILS te voldoen die gebaseerd is op de Aedes/UVIP ILS. Heb ik je nieuwsgierig gemaakt en wil je meer weten? Of ben je benieuwd naar wat wij kunnen betekenen voor jouw organisatie? Neem dan contact met ons op.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs