Image: Fimble

Het beheren en onderhouden van vastgoed heeft behoefte aan een online 3D-gebouwdossier. Een dossier waarin gerichte gebouwinformatie beschikbaar is gedurende de totale levenscyclus van het gebouw voor de gehele keten. Als innovatie presenteert BIMkeeper op Building Holland haar online 3D-platform aan de bouw- en vastgoedsector. Gedurende dit innovatievent van 9 tot en met 11 april 2019 zal BIMkeeper vertegenwoordigd zijn.

Ontwikkeld met klanten

Circulair bouwen vraagt om betrokkenheid van partijen om goed te kunnen samenwerken. Iedere partij heeft verantwoordelijkheden voor het beheer en onderhoud van gebouwen en moet rekening houden met hun opvolgers en voorgangers. Om de digitale informatiestromen op de verschillende partijen goed af te kunnen stemmen is BIMkeeper de dialoog aangegaan met deze partijen. Met slimme functies, samen ontwikkeld met klanten, vormt BIMkeeper een krachtig instrument dat een beheerder, leverancier of gebruiker meer inzicht geeft in belangrijke thema’s zoals het materialenpaspoort van Madaster, onderhoud, regelgeving, contracten, energie en (dagelijks) gebruik.

Materialenpaspoort

Met de toepassing van BIM is het mogelijk volledig inzicht te krijgen welke materialen en grondstoffen in het gebouw verwerkt zijn. Het vormt een database van waardevolle informatie over alle assets van het gebouw. Met behulp van BIMkeeper kan gericht informatie worden opgevraagd om bijvoorbeeld een overzicht te krijgen voor het materialenpaspoort. Als er garantieverklaringen zijn afgegeven voor specifieke materialen kan dit in het online gebouwdossier worden gekoppeld aan het specifieke BIM-object. De waarde van vastgoed gaat in steeds grotere mate bepaald worden door de materialen die in het gebouw zijn gebruikt.

BIM als strategische keuze

Welke meerwaarde uit BIM kan worden gehaald is afhankelijk voor welke processen een partij verantwoordelijk is in de exploitatiefase. Als u meer wilt weten wat het gebruik van een online gebouwdossier voor u kan betekenen helpen wij u graag. Wij kijken samen met u welke strategische keuze kan worden gemaakt hoe een 3D informatiemodel van meerwaarde kan zijn binnen uw organisatie.

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs