“Alone we can do so little; together we can do so much.”

Helen Keller (1880-1986)

Als FIMBLE hechten we veel waarde aan ons netwerk en samenwerkingen met andere partijen om zo kennis te kunnen delen en innovatie te kunnen stimuleren bij elkaar. Met een aantal partijen werken we dan ook al lang samen. Wij staan altijd open voor nieuwe en bestaande partijen om aan ons netwerk te verbinden.

Partners

Onze scanpartner 4Indoor stelt ons in staat om samen snel gebouwen op te nemen. Door de scanmethodiek van 4Indoor is het mogelijk een indoor viewer van het gebouw te creëren gecombineerd met een 3D scan. Kijk eens op fimble.4indoor.nl 

website: www.4indoor.nl

IRP is onze partner in crime. We ontwikkelen een product waarmee het mogelijk wordt om online inzicht te krijgen in je gebouw. Daarnaast bedenken we iedere dag nieuwe functies die we voor onze klanten ontwikkelen.

website: www.irp.nl

Met een brede bouwkundige kennis en ervaring in samenwerken met nationale en internationale teams, kan Based als een volwaardige gesprekspartner optreden voor alle lagen binnen de (project)organisatie.

website: www.based.co.nl

BIMnD heeft ontzettend veel ervaring op het gebied van 3D inmeten en virtualisatie van vastgoed informatie. Daarom onze partner op het gebied van 3D scanning. Dit partnerschap heeft onder andere geleid tot het initiatief vastgoedscannen.nl.

website: www.bimnd.nl

Samenwerkingen

Samen met Octo maken we slimme koppelingen tussen sensoren en een BIM. De samenwerking leidt tot mooie nieuwe ontwikkelingen die er voorzorgen dat gebouwen steeds slimmer worden en dat BIM onmisbaar wordt.

website: www.octo.nu

Samen met Bres zijn we instaat vastgoed informatie te leveren die nog completer is. Bres heeft hiervoor een applicatie te ontwikkeld die allerlei vastgoed informatie op object niveau weergeeft in één interactief overzicht.

website: www.bres.io

Ondersteunde standaarden

Aedes gelooft in dat het gebruik van BIM woningcorporaties kan helpen om samenwerking en transparantie te bereiken. De ambitie van Aedes is daarom om alle woningcorporaties op een eenduidige manier met BIM te laten werken. Om de toepassing van BIM bij woningcorporaties efficiënt te laten verlopen biedt Aedes een BIM-leidraad en een -protocol.

FIMBLE is aanhanger en voorstander van de Aedes BIM-leidraad en het bijbehorende BIM-protocol. Daarnaast weten we uit ervaring wat er bij komt kijken om deze visie en manier van werken in de praktijk toe te passen.

OpenBIM is een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van open software standaarden en workflows. OpenBIM is een initiatief van buildingSMART en wordt door haar leden wereldwijd gepromoot in de gehele AEC industrie. Door middel van certificering worden softwareleveranciers gestimuleerd hun software te verbeteren, te testen en te valideren op het gebied van data-uitwisseling.

FIMBLE is voorstander van OpenBIM principes en gelooft er in dat samenwerking tot stand kan komen ongeacht gebruikte software of leverancier.

Een groeiend aantal partijen in de bouw sluit zich aan bij het initiatief om een basis informatieleveringsspecificatie te hanteren. In deze specificatie staan afspraken waar een BIM model in de basis aan zou moeten voldoen. Het beheer van de BIM basis ILS wordt vormgegeven in samenwerking met buildingSMART Benelux en is gebaseerd op OpenBIM principes.

Bij FIMBLE ondersteunen we dit initiatief van harte omdat we van mening zijn dat BIM modellen altijd bepaalde basis-eigenschappen zouden moeten hebben en op een bepaalde manier zou moeten zijn opgebouwd.

De Revit Standards heeft als doel om het BIM proces te structureren en te stroomlijnen. Dit doen zij door uniformiteit aan te brengen in de data. Uniformiteit in de data voorkomt miscommunicatie en reduceert daarmee de faalkosten. Om haar doel te bereiken onderhoudt en beheert de stichting de standaard, ontsluit ze informatie over de afspraken en deelt ze haar kennis en expertise. De Standards zelf omvatten een scala aan werkafspraken die zorgen voor een uniforme opbouw van een Revit model.

Omdat de Revit Standards goed aansluiten bij onder andere de Basis ILS maken we bij FIMBLE graag gebruik hiervan.

Lidmaatschappen

FIMBLE is lid van Holland Contech Proptech.