Nederland, Utrecht – 18 april 2019 – Afgelopen week heeft Fimble een partnerovereenkomst getekend met Madaster Services op Building Holland in de RAI. Dankzij de samenwerking kunnen eigenaren en beheerders van vastgoed via BIM-modellen materialenpaspoorten verkrijgen. De veelomvattende informatie in een materialenpaspoort geeft inzicht in de materiële, circulaire en financiële waarde van een gebouw. Duurzaam (her)gebruik van materialen wordt gestimuleerd met als doel afval binnen de gebouwde omgeving te elimineren.

Afval is materiaal zonder identiteit

Grondstoffen zijn gelimiteerd en schaars voorhanden. Om materialen oneindig beschikbaar te houden dienen ze gedocumenteerd te worden, zodat ze niet eindigen als afval.

Materialenpaspoort

Vanuit Madaster kan iedereen een beveiligd webbased materialenpaspoort van zijn gebouw(en) laten maken. Het Madaster materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit en de herkomst van materialen, de losmaakbaarheid van producten en hun huidige locatie. Daarnaast worden circulaire én financiële informatiestromen met elkaar verbonden waardoor de historische, actuele en toekomstige waarde op materiaal-, product-, element-, gebouw-, en portefeuilleniveau wordt weergegeven.

PERSBERICHT 18 april 2019 (Fimble en Madaster brengen de materiële, circulaire en financiële waarde van vastgoed in kaart)

BIM

Een Building Information Model (BIM) bevat veel digitale informatie over een gebouw, waaronder fysieke en functionele kenmerken. Gedurende de ontwerp-, bouw-, beheer- en onderhoudsfase worden hier gegevens in opgenomen waarmee ketenpartners (samen)werken.

“Het partnerschap met Fimble maakt het mogelijk om BIM modellen ‘Madaster proof’ te maken en van daaruit materialenpaspoorten te genereren. Eigenaren van vastgoed beschikken zo over een centraal, accuraat overzicht van de materiële, financiële en circulaire waarde van al hun vastgoed. Op ieder gewenst moment in de levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot sloop. De veelomvattende informatie helpt om nieuwe afwegingen te maken tijdens het ontwerpen, (ver)bouwen, beheren en slopen van gebouwen. Afwegingen die hopelijk leiden tot slim materiaal(her)gebruik en minder afval.” – Jeroen Broersma, Business Developer Madaster.
“Door de samenwerking met Madaster zijn wij in staat om in het ecosysteem van Madaster kennis uit te wisselen met partners van Madaster. Daarnaast biedt Madaster een concrete oplossing voor de bewustwording van de schaarste aan grondstoffen. Met onze expertises in de mogelijkheden van BIM kunnen wij concreet een product aanbieden wat bedrijven inzicht geeft in toegepaste materialen en de mogelijkheid om deze te herbruiken” aldus Michael Sandel, commercieel directeur en Léander van der Voet, mede-eigenaar van Fimble.
Image: logo Madaster
Image: logo Fimble

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs