materialen materialenpaspoort FIMBLE Madaster
Image: Fimble

Microsoft Nederland en Schiphol Real Estate hebben het initiatief genomen om zich verder te verdiepen in het proces rondom circulariteit binnen de eigen omgeving. Inzicht krijgen in de circulaire waarde van haar vastgoed en de gebruikte materialen was een goed begin. Binnen deze gezamenlijke ambitie was het hoofdkantoor van Microsoft Nederland The Outlook op Schiphol daar een geschikte case voor. Voor Fimble met Madaster als gesprekspartner werd snel duidelijk wat de eerste juiste stap zou zijn. Het materialenpaspoort met alle toegepaste materialen voor het gebouw vormde de basis.

Circulaire ambitie

Schiphol Real Estate heeft als één van de Kennedy’s (investeerders van Madaster) al lange tijd energie, circulariteit en gezondheid hoog op de agenda staan. In deze case kon direct het aspect BIM worden meegenomen doordat het gebouw als BIM-model diende te worden opgezet. Microsoft Nederland, één van de hoofdhuurders van Schiphol Real Estate in The Outlook, heeft op basis van haar circulaire ambitie hieraan meegedaan. Dit door haar inventaris in een materialenpaspoort vast te leggen. Voordeel van deze samenwerking was dat er niet alleen naar de eigenaar gerelateerde onderdelen kon worden gekeken maar ook naar verhuurdersaspecten.

Fimble helpt klanten om bestaand vastgoed te vertalen in een BIM-model waardoor een registratie in Madaster eenvoudig geregeld kan worden. Vanuit de gezamenlijke visie om materialen een identiteit te geven via een materialenpaspoort en een BIM, worden materialen met alle bijhorende informatie ingezet in de bedrijfsprocessen binnen de diverse afdelingen van organisaties. Deze gezamenlijke visie sluit naadloos aan op de werkzaamheden op het Madaster platform.

Toekomstbestendig BIM-Model

Fimble heeft de gezamenlijke opdracht gekregen om voor beide partijen de adviserende- en modellerende rol op zich te nemen op basis van enkele randvoorwaarden van Schiphol Real Estate en Microsoft. Als basis is de BIM-Basis ILS gebruikt die is aangevuld met de eisen vanuit Madaster. Microsoft heeft daarnaast meegegeven dat het model voorbereid zou moeten zijn op een mogelijk FMIS systeem voor het inventaris. Het ruimtebeheer, eenvoudig oproepen van hoeveelheden en materialen en genereren van ruimteoverzichten op basis van de NEN2580 was hierin een gegeven.

Op basis van bestaande tekeningen en beschikbare scans van het kantoor is een toekomstbestendig BIM-model gerealiseerd. Het model kan binnen de softwareomgevingen van Microsoft Nederland en Schiphol Real Estate worden ingezet ter ondersteuning van afzonderlijke processen. Vanuit de online bibliotheek van Madaster is er van The Outlook, binnen een beveiligde webbased omgeving, een materialenpaspoort gegenereerd. Het materialenpaspoort bevat informatie over de kwaliteit, herkomst en locatie van de gemodelleerde materialen waardoor hergebruik bij verbouwingen eenvoudiger en goedkoper te realiseren is.

Image: Fimble

Projecten gerelateerd aan deze blog

Andere interessante blogs