Woningcorporaties zijn klaar voor volgende stap in BIM

bimkeeper - N42

Met de lancering van de informatieleveringsspecificatie (ILS) vanuit Aedes voor woningcorporaties zijn corporaties in staat op eenvoudige wijze te gaan werken met BIM. De vereniging van woningcorporaties Aedes heeft een leidraad uitgezet om de implementatie van de BIM-werkwijze te ondersteunen. FIMBLE heeft namens Eigen Haard een aantal modellen uitgewerkt conform deze ILS. De gevraagde digitale BIM-informatie uit de ILS is in het bijzonder gericht op het plannen, voorbereiden en uitvoeren van planmatig onderhoud.

Het gebruik van de Aedes ILS moet woningcorporaties sturing gaan geven welke digitale informatie zij moeten uitvragen bij BIM-modellen. Het document is zowel geschikt voor nieuwbouw als voor gerenoveerde woningen. De BIM-modellen van deze eenheden zijn geschikt om inzicht te geven in de grootste kostenposten voor het beheer en onderhoud. Woningcorporatie Eigen Haard is de eerste partij die de ILS in praktijk brengt.

Bestaand BIM-model in een nieuwe jasje

Eén van de eerste renovatieprojecten in BIM bij Eigen Haard was het complex N42 te Amsterdam uitgevoerd in 2016. Uitgebreide afspraken welke digitale informatie Eigen Haard destijds zou ontvangen waren nog niet aan de orde. FIMBLE heeft deze BIM-modellen een upgrade gegeven conform de Aedes ILS en hiermee toekomstbestendig gemaakt. De modellen zijn onder andere geschikt om een koppeling te maken met de Meerjarenonderhoudsplanning (MJOP). Diane van Herpen BIM-projectleider bij Eigen Haard is enthousiast over de eerste resultaten: “FIMBLE heeft als pionier dat wat wij bedacht hebben in de Aedes werkgroep, uitgewerkt in het model. Daarmee hebben we niet alleen modellen waarmee we kunnen uitproberen, of dat wat we beoogd hadden ook kan, maar gelijk een referentiemodel waar andere modelleurs en partijen hun voordeel mee kunnen doen. Wij zijn heel blij dat FIMBLE die uitdaging is aangegaan en zo snel een mooi resultaat heeft neergezet.”

Software-onafhankelijk

Met dit voorbeeldproject zijn de eerste stappen gezet voor BIM-standaardisatie binnen de woningcorporaties. Voor de markt ligt nu de opgave om deze BIM-werkwijze efficiënt in te zetten binnen de organisatie. Het is belangrijk om aan te sluiten op open-standaarden, ongeacht de softwarekeuze, zodat BIM-modellen inzetbaar, toekomstbestendig en software-onafhankelijk zijn. Wij van FIMBLE denken graag met u mee hoe uit het archief waardevolle informatie kan worden gehaald. Het 3D-informatiemodel kan worden verrijkt met informatie uit bestaande tekeningen maar ook bestaande modellen. Wilt u meer weten over de toepassing van de Aedes ILS? Neem dan hier contact met ons op.

bimkeeper N42
Voorbeeldmodel N42 Eigen Haard conform Aedes ILS (vertoond in Bimkeeper)