Voor de toepassing van BIM in een bouw- of beheerproject zijn goede werkafspraken essentieel. Dit soort afspraken worden meestal vastgelegd in BIM Protocollen of BIM Uitvoeringsplannen. FIMBLE is expert op het gebied van het opstellen van BIM Protocollen. Ook kunnen wij betrokken blijven tijdens het bouw- of beheerproject om advies hierover te leveren.

Uw eigen Protocol

Zoals gezegd kunt u met een BIM protocol werkafspraken maken. Uiteraard kunt u het protocol van de basis ILS hanteren en naleven. In bepaalde gevallen is het handig een eigen maatwerk protocol te hanteren. Bijvoorbeeld wanneer er speciale afspraken zijn met ketenpartners of wanneer het BIM model speciale informatie moet bevatten. In dit geval kunnen wij u adviseren en helpen bij het opstellen van een bedrijfsspecifiek of projectspecifiek BIM protocol.

Bestaand Protocol

Bij FIMBLE helpen wij u aansluiten op bestaande BIM protocollen. Of dit nu het Protocol van het basis ILS is of een bedrijfsspecifiek of projectspecifiek Protocol, bij FIMBLE weten we hier raad mee. Tevens kunnen we bestaande modellen controleren of deze voldoen aan een bepaald protocol. Daarnaast kunnen we ook samen met u, uw bestaande Protocol, controleren en indien nodig en gewenst aanvullen en/of corrigeren. Zo bent u altijd gegarandeerd van de beste specificaties als het gaat om uw BIM modellen.

OpenBIM

Bij FIMBLE werken we op basis van open BIM principes. Uit de best practices van de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het werken met open BIM het enige echte antwoord is op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel en kunnen we in de keten efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.