ILS staat voor Informatieleveringsspecificatie. In een ILS staan afspraken die nodig zijn om informatie uit een BIM goed over te dragen aan andere partijen. De afspraken hebben betrekking op het uitwisselformaat, de te hanteren basisstructuur en het borgen van objectinformatie. Als opdrachtgever biedt een ILS u grip op de informatie die wordt aangeleverd gedurende en na afloop van een project.

Uw eigen ILS

Zoals gezegd geeft een ILS antwoord op de vraag hoe goed samen te kunnen werken met BIM. Uiteraard kunt u de basis ILS hanteren en naleven. In bepaalde gevallen is het handig een eigen maatwerk ILS te hanteren. Bijvoorbeeld wanneer er speciale afspraken zijn met ketenpartners of wanneer het BIM model speciale informatie moet bevatten. In dit geval kunnen wij u adviseren en helpen bij het opstellen van een bedrijfsspecifieke of projectspecifieke ILS.

Bestaande ILS

Bij FIMBLE helpen wij u aansluiten op een bestaande ILS. Of dit nu de basis ILS is of een bedrijfsspecifieke of projectspecifieke ILS, bij FIMBLE weten we hier raad mee. Tevens kunnen we bestaande modellen controleren of deze voldoen aan een ILS. Daarnaast kunnen we ook uw bestaande ILS controleren en indien nodig en gewenst aanvullen en/of corrigeren. Zo bent u altijd gegarandeerd van de beste specificaties als het gaat om uw BIM modellen.

OpenBIM

Bij FIMBLE werken we op basis van open BIM principes. Uit de best practices van de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het werken met open BIM het enige echte antwoord is op integraal samenwerken in de keten. Voor integraal samenwerken is dezelfde taal spreken essentieel en kunnen we in de keten efficiënter werken, verspillende taken uitbannen en fouten voorkomen. De efficiëntie volgt uit het feit dat iedereen weet waar informatie te vinden is en hoe informatie moet worden aangeleverd.