BIM modellen zijn bij uitstek zeer geschikt om informatie te leveren die ten grondslag kan liggen aan een efficiënte MJOP (Meerjarig Onderhoudsplanning). De manier waarop een MJOP wordt gemaakt kan nogal verschillen in termen van gebruikte software als gebruikte methodieken. Bij FIMBLE hebben we ervaring met het optimaal aggregeren van BIM informatie ten behoeve van MJOP input ongeachte de gebruikte software of methode.

Koppelingen naar MJOP software

Een actueel thema in de markt op dit moment is de koppeling van een BIM model met een MJOP (Meerjarig Onderhoudsplanning). Zoals gezegd hebben we bij FIMBLE  ervaring met de verschillende soorten (software) koppelingen die dit mogelijk maken. Voorbeelden van software waarnaar wij kunnen BIM modellen kunnen koppelen zijn bijvoorbeeld O-prognose en Vastware. We kunnen koppelingen realiseren gebruikmakend van het IFC bestandsformaat of gebruikmakend van speciale lijsten met hoeveelheden die kunnen worden ingelezen.

BIM modellen voor MJOP

Niet ieder BIM model is geschikt om te fungeren als basis voor een MJOP. Bij FIMBLE weten we daar alles van en kunnen we voor u controleren of uw BIM model geschikt is voor gebruik in MJOP software. Daarnaast kunnen we op basis van eventueel geconstateerde tekortkomingen het model verrijken en updaten waardoor het wel in staat is een MJOP te voeden. Heeft u nog geen BIM model en bent u in de toekomst van plan deze te gaan gebruiken om (onder andere) een MJOP te voeden? Dan ook bent u bij ons aan het juiste adres voor advies maar tevens kunnen wij deze modellen ook voor u maken.