Hoeveel waarde heeft uw gebouwinformatie als het niet actueel is en lastig is te vinden? Krijgt u een ongestructureerde data-dump aangeleverd in BIM of wilt u BIM gaan zetten voor het beheer? Wij organiseren uw gebouwinformatie en maken deze bruikbaar, toegankelijk en toekomstbestendig. Wij adviseren en ondersteunen u in het gebruik van een BIM gedurende de exploitatiefase van een gebouw. Door de toepassing van een vastgoedinformatiemodel (BIM) vindt u waardevolle en actuele informatie tijdens het gebruik van het gebouw op één plek en beschikt u over een virtuele representatie van het gebouw.

virtuele kopie van de werkelijkheid

Wij gebruiken een BIM (informatiemodel) om informatie uit archieven en verschillende andere informatiebronnen te bundelen en toegankelijk te maken. De output van dit virtuele model is de input voor de dagelijkse processen gedurende de exploitatie van een gebouw en is geschikt voor CAFM en FMIS systemen, het is dan ook belangrijk dat een BIM aansluit op bestaande systemen.

Groeiend model

Het informatiemodel bevat altijd de meest recente informatie en bij een mutatie of wijziging aan het gebouw ‘groeit’ dit model mee met de ontwikkelingen, zodat u altijd de juiste informatie op het juiste moment bij de hand heeft voor uw dagelijkse werkzaamheden tijden exploitatiefase.

Wat levert het op?

Veel beheersystemen ontbreekt het aan visualisatiehulpmiddelen. Het is van belang inzicht te hebben in gebouwinformatie. Het kost nu te veel tijd én geld om de informatie boven tafel te krijgen wanneer onderhoudsproblemen zich voor doen. Daarbij is de vraag ‘klopt de tekening?’ regelmatig gerechtvaardigd.

Met de juistheid van de gegevens is het mogelijk om 20% te besparen op het onderhoud en asset management.

Een bouwinformatiemodel tijdens het beheer leidt er toe dat informatie direct is te vinden. Dit levert minder risico op foutieve calculaties of miscommunicatie en een directe verbetering van processen en services.

 • Snelle terugverdientijd
 • Inzicht in het gebouw
 • Veel CMMS of CAFM systemen missen de visuele component, een BIM biedt dit wel
 • Inzicht in gebruik materialen, afwerking, hoeveelheden en gebruik
 • Geschikt voor ruimtebeheer
 • Snel en eenvoudig wijzigingen doorvoeren
 • Geen nieuw systeem, maar wel een andere manier van dataopslag
 • Koppeling met bestaande systemen door gebruik van spreadsheets en modelviewers
 • U kunt digitaal snel en eenvoudig uw tekeningen beheren
 • Het model biedt snelle toegang tot uw gebouw, u kunt door het model ‘lopen’ en snel een inschatting maken van situaties die zich voordoen
 • Door overzichtelijke en eenvoudig toegankelijke informatie kunt u sneller handelen en zo een hogere service leveren
 • Door inzicht in het gebouw heeft u de controle over het bezit en bespaart u op onderhoudscontracten

Wat zijn de voordelen?

Waar moet ik beginnen?

Starten met een BIM

Een eerste stap naar digitaal beheer is het digitaliseren van tekeningen, dus van een hardcopy tekening naar een 3D model waarin alle tekeningen terug te vinden zijn van het gebouw. Door zo te beginnen ontstaat de basis van het groeimodel. Naast de ‘m’ van model is de focus op de ‘i’ van informatie belangrijk.

Een informatiemodel biedt enkel meerwaarde, als de informatie die hierin is opgenomen aansluit op wat u wilt weten. Het gaat erom dat de informatiebehoefte bekend is en dat het gebruik van het informatiemodel duidelijk is. Het uitgangspunt voor een informatiemodel is mede hierom een groeimodel.

Samen kijken wij naar een model met een minimale informatiebehoefte om zodoende de implementatie ervan hanteerbaar te maken. Dit model groeit door stapsgewijs informatie toe te voegen, zodat het van grotere waarde wordt voor de beheerder. Daarnaast kunnen wij voor u de mutaties verwerken en wijzigingen in het model aanbrengen.

Welke informatie kunt u zoal terugvinden in een informatiemodel?

GEOMETRISCHE INFORMATIE: zoals bouwkundige en installatietechnische objecten en inventaris met detailinformatie.

VIRTUELE WEERGAVE: vanaf uw werkplek kunt u het gebouw 3D bekijken.

RUIMTELIJKE INFORMATIE: zoals afwerking, nummering, functionaliteit, toegankelijkheid, brandcompartimenten, vluchtrouting en vierkante meters volgens de NEN2580.

TEKENWERK: in het model vindt u tekenwerk terug dat gelinkt is aan het model of rechtstreeks uit het model gegenereerd wordt, zoals plattegronden, doorsnedes en gevels en ander tekenwerk.

Uit een BIM kunnen wij eenvoudig uittrekstaten halen die u gebruikt in u dagelijks werk als vastgoedbeheerder, zo bespaart u tijd en zorgen en kunt u het beheer van vastgoed efficiënt en effectief uitvoeren.

Hieronder vindt u een aantal veel voorkomende vragen. Heeft u een vraag die hier niet bij staat, dan nodigen wij u graag uit contact met ons op te nemen.

Ben ik gebonden aan weer een nieuw systeem?
A: Nee, wij zorgen voor aansluiting op uw bestaande systeem.

Ik heb geen 3D-modelleerprogramma, wat nu?
A: Geen probleem, wij zorgen er voor dat u over de laatste en juiste informatie beschikt.

Ben ik afhankelijk van een softwareleverancier?
A: Nee, uw informatie blijft van u en zal niet afhankelijk zijn van een leverancier. Door het gebruik van open standaarden bent u onafhankelijk.

Moet ik investeren in nieuwe software?
A: Ja en nee, kiest u ervoor om het beheer van het model uit te besteden dan heeft u geen kosten. U kunt ook zelf wijzigingen doorvoeren. Dan heeft u 3D modelleersoftware nodig.

Kan ik niet gewoon tekeningen in scannen?
A: Ja dat kan. U beschikt dan echter niet over alle voordelen die hiervoor benoemd zijn, een PDF is statisch en biedt geen informatie over maatvoering en materiaal.

Hoeveel kost het mij en hoe snel verdien ik het terug?
A: Afhankelijk van het detailniveau en de mate waarin werkorders plaatsvinden verdient u de investering binnen 3 jaar terug.

Hoe houd ik de gebouwgegevens up-to-date?
A: Dit kunt u uitbesteden. Wij onderhouden uw model, verwerken de wijzigingen en zorgen voor de juiste informatie op het juiste moment.

FAQ