De ontwikkeling van BIM is, hoe je het ook bekijkt, de manier voor het bundelen en ondersteunen van alle relevante beheerinformatie.

Denk aan informatie als tekeningen, (verhuurbare) vierkante meters vloeroppervlakte, strekkende meters wand en glas voor bijvoorbeeld schoonmaakcontracten, technische gegevens van installaties of informatie over materialen en andere onderdelen van het gebouw, maar ook de visuele functie die het biedt. BIM is er dus niet alleen voor het ontwerp en de bouw, het informatiemodel is er juist voor de oplevering en lang, lang daarna.

Het gebruik van een informatiemodel biedt veel voordelen ten opzichte van een 2d tekening tijdens het beheer van gebouwen. Bij klein- of grootschalig onderhoud en renovaties waar het gaat om inzicht in wat er onderhouden of verbouwd moet worden en wat de hoeveelheden zijn brengt een informatiemodel dit snel in kaart. Daarnaast biedt deze virtuele kopie van uw gebouw een uitstekend uitgangspunt voor het tekeningenbeheer. Het 3d model is de basis voor de groei van het informatiemodel waar gedurende de levenscyclus van het gebouw informatie uitgehaald en toegevoegd wordt door onder andere mutaties.

Met een informatiemodel beantwoorden wij de volgende vragen voor u:

Wat heb ik in mijn gebouw? (zowel bouwkundig als installaties)
Hoeveel heb ik hier van?
Waar zit het?

OpenBIM is een universele benadering van ontwerp, realisatie en exploitatie van gebouwen op basis van open software standaarden en workflows. OpenBIM is een initiatief van buildingSMART. Ook FIMBLE werkt volgens deze benadering. Op basis van de OpenBIM aanpak kan FIMBLE met alle partijen samenwerken, ongeacht welke software ze gebruiken.

Als beheerder heeft u behoefte aan inzicht in gebouwinformatie, het is van groot belang dat de informatie goed ingezet kan worden in het beheerproces. U wilt weten uit hoeveel vierkante meters uw gebouw exact bestaat, wat de m2 zijn die verhuurd worden, maar ook welke installaties zijn toegepast en wat de conditie van het gebouw is.

Commercieel vastgoed

Woningcorporaties

Woningcorporaties hebben baat bij een cartotheek met de juiste informatie. Het bouwinformatiemodel biedt hiervoor uitkomst. Maar ook tijdens de uitvraag en uitvoering van projecten speelt BIM een belangrijke rol. Bij de woningcorporaties speelt BIM een steeds vaker een rol. Met de CORA als basis ontstaan verschillende initiatieven en wordt er inmiddels een centraal protocol ontwikkelt voor toepassing van BIM. FIMBLE kan uw corporatie ondersteunen bij het inzetten en toepassen van BIM, zowel in de uitvoering van nieuwe projecten en renovaties, als de opslag van 3D BIM data voor het beheer en onderhoud.

Door de complexiteit van zorggebouwen, biedt BIM uitkomst. Een informatiemodel geeft u direct inzicht in data van het gebouw en installaties, gewoon online! Hierdoor kunnen de dagelijkse processen ongestoord door blijven gaan.

Zorginstellingen