Voor wie: MAC3PARK

Case: in kaart brengen van vastgoedobjecten van het MAC3PARK. De vervaardigde BIM modellen voorzien in de informatie benodigd voor het beheer en onderhoud. De gebouwinformatie met actueel tekenwerk en hoeveelheden zijn online beschikbaar voor de opdrachtgever gekoppeld aan zijn overige FM-systemen.

Jaar: 2017

Grootte project: ± 150.000 m²