Opdracht van Habion voor 8.400 verhuureenheden

Sylryk en FIMBLE hebben de opdracht van Habion gegund gekregen om een deel van haar landelijk gelegen vastgoed te voorzien van NEN 2580 rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen (MJOP’s) gebaseerd op de NEN 2767. De te inspecteren vastgoedvoorraad omvat circa 8.400 verhuureenheden en bestaat hoofdzakelijk uit zorgvastgoed. De werkzaamheden zullen worden verspreid over drie jaar waarin Sylryk de inspecties en MJOP (NEN 2767) voor haar rekening zal nemen. FIMBLE zal de NEN 2580 rapportages uitwerken. De NEN 2580 rapportages zullen door middel van de software van de NEN 2580 Rapportservice op basis van Revit-modellen worden gegenereerd.

Modellen verrijken met BIM-gebouwdata

Door de NEN 2580 te baseren op Revit-modellen wordt voor Habion de mogelijkheid gecreëerd de modellen in de toekomst te kunnen verrijken met BIM-gebouwdata. Eén van deze onderdelen kan het toevoegen van materialisatie zijn aan gebouwelementen. Dit is de basis om inspecties te kunnen vastleggen. In de toekomst kunnen voor diverse aanbestedingen eenvoudig aantallen en metrages worden gegenereerd uit het model van allerlei gebouwdelen. Te denken valt aan aanbestedingen ten behoeve van glasbewassing of het aanbesteden van het schilderwerk. Eveneens is het mogelijk om de informatie uit de BIM-modellen in verschillende MJOP-softwarepakketten in te lezen. Groot voordeel is dat bouwkundige adviseurs zich, in hoofdzaak, alleen nog maar dienen te focussen op conditiescores, planjaren en (herstel)kosten.

BIM in beheer

Bij het verrijken van BIM-modellen is het advies om dit te (laten) beheren op basis van een BIM Basis Informatieleveringsspecificatie (ILS) aangevuld met de specifieke wensen vanuit de gebruiker voor het beheer en onderhoud. Het beheer is primair gericht op het up-to-date te houden van modellen voor de interne processen van de organisatie. Welke digitale BIM-informatie dient te worden verwerkt en hoe vaak dit zal moeten plaatsvinden is afhankelijk van de organisatie. De BIM-modellen kunnen op basis van een afgesproken frequenties en/of type mutaties worden aangepast.

BIM-standaarden (Basis ILS)

Een solide basis voor beheer op modellen kan door te modelleren op basis van BIM-standaarden zoals de BIM Basis ILS. FIMBLE werkt momenteel aan een overzicht waarin duidelijk wordt gemaakt welke data er beschikbaar is vanuit een BIM voor diverse producten zoals de NEN 2767, EPA/NTA8800, NEN 2580 en WWS. Hiermee kunt u binnen uw huidige processen mogelijk al kosten besparen doordat BIM-modellen al waardevolle informatie bevatten. Binnenkort meer hierover. Wilt u meer weten over de toepassingen die een BIM-model kan bieden voor uw organisatie? Neem dan hier contact met ons op.