Materialenpaspoort

Fimble legt data vast in een BIM en verzorgt uw materialenpaspoort. Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt. Het bevat informatie over de kwaliteit van de materialen, de hoeveelheid, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger. Op basis van een BIM model kan er door Fimble een materialenpaspoort worden gegenereerd. Wij weten waar een BIM aan moet voldoen om juiste informatie te kunnen leveren voor het materialenpaspoort.

Stappen

1. Advies
We geven gericht advies op basis van uw uitgangspunten. Samen bepalen we hoe uw gebouw in het Madaster wordt geregistreerd.
2. Inventariseren
We kijken welke data voorhanden is en wat er nog nodig is voor het maken van een paspoort.
3. Van model naar Madaster
We maken een model van uw gebouw met de gegevens uit de vorige stap.
Het BIM wordt geüpload en uitgelezen in Madaster. Vervolgens genereren wij een paspoort waarin een circulariteits index is berekend voor het gebouw.
4. Beheren
Wij helpen u bij het beheer en onderhoud van het Materialenpaspoort en BIM model. We lichten u ook de mogelijkheden van het BIM model toe.

Wellicht interessante blogs