Materialenpaspoort

Het materialenpaspoort is een instrument om materiaalstromen inzichtelijk te krijgen.

Materialenpaspoort

Het materialenpaspoort is een instrument om materiaalstromen inzichtelijk te krijgen.

Een materialenpaspoort legt overzichtelijk vast welke materialen er in welke hoeveelheden waar in een gebouw zitten. Daarnaast kan er extra informatie over gebouwonderdelen worden vastgelegd. Voorbeelden van informatie zijn merk, type en herstelmomenten. Op deze manier is er bekend welke materialen er in het gebouw zijn gebruikt en of ze kunnen worden teruggewonnen uit het object aan het einde van de levensduur.


Madaster

Het doel van Madaster is om afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen in de gebouwde omgeving. Het koppelt materiaal-identiteit aan locatie en legt dit vast in een materialenpaspoort.

Een materialenpaspoort maakt inzichtelijk welke materialen in een gebouw zijn gebruikt en in welke hoeveelheden. Daarnaast bevat het informatie over de kwaliteit van de materialen, de locatie en de financiële en circulaire waarde. Hergebruik van materialen, het minimaliseren van afval en daarmee het besparen van kosten wordt eenvoudiger.

Op basis van een BIM model kan er door Madaster een materialenpaspoort worden gegenereerd. Bij FIMBLE weten we waar het BIM model aan moet voldoen om juiste informatie te kunnen leveren die ten grondslag kan liggen aan het materialenpaspoort.

Specifiek materialenpaspoort

Bij FIMBLE kunnen wij u infomeren over welke informatie op welke manier aan de hand van een BIM model in een materialenpaspoort verwerkt kan worden. Ook kunnen wij u informeren over hoe u BIM modellen in uw organisatie kunt gebruiken om een materialenpaspoort uit af te leiden.

BIM Requirements
De BIM Requirements omvatten afspraken over hoe, wat en wanneer van een BIM.
Verder lezen
Online toegang tot data
Altijd en overal toegang tot uw gebouw data.
Verder lezen
Hoeveelheden, overzichten en rapportages
Vanuit een BIM zijn we in staat snel rapportages en overzichten te genereren
Verder lezen

Projecten met deze dienst

Vanaf het ontwerp tot en met het beheer bieden wij diensten die u en uw organisatie ondersteunen.

Bekijk hoe het vervolg van het proces er uit kan zien.