Bim toepassen voor MJOP

Materialisatie, hoeveelheden of de locatie ervan! Fimble kan BIM toepassen voor een MJOP.

Bim toepassen voor MJOP

BIM modellen zijn bij uitstek zeer geschikt om informatie te leveren die ten grondslag kan liggen aan een efficiënte MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning).

De manier waarop een MJOP wordt gemaakt kan nogal verschillen in termen van gebruikte software als gebruikte methodieken. Bij FIMBLE hebben we ervaring met het optimaal aggregeren van BIM informatie ten behoeve van MJOP input ongeachte de gebruikte software of methode.

Koppelingen naar MJOP software

Een actueel thema in de markt op dit moment is de koppeling van een BIM model met een MJOP (Meerjaren Onderhoudsplanning). We hebben ervaring met de verschillende soorten (software) koppelingen die dit mogelijk maken. Voorbeelden van software waaraan wij BIM modeldata kunnen koppelen zijn bijvoorbeeld O-prognose, Vastware en Planon. We kunnen koppelingen realiseren gebruikmakend van het IFC bestandsformaat of gebruikmakend van speciale lijsten met hoeveelheden die kunnen worden ingelezen.

BIM modellen voor MJOP

Niet ieder BIM model is geschikt om te fungeren als basis voor een MJOP. Bij FIMBLE weten we daar alles van en kunnen we voor u controleren of uw BIM model geschikt is voor gebruik in MJOP software. Daarnaast kunnen we op basis van eventueel geconstateerde tekortkomingen het model verrijken en updaten waardoor het wel in staat is een MJOP te voeden. Heeft u nog geen BIM model en bent u in de toekomst van plan deze te gaan gebruiken om (onder andere) een MJOP te voeden? Dan ook bent u bij ons aan het juiste adres voor advies maar tevens kunnen wij deze modellen ook voor u maken.

Modelchecking
Bij FIMBLE kunnen wij uw BIM modellen controleren en advies geven hoe de geconstateerde problemen op te lossen.
Verder lezen
BIM Requirements
De BIM Requirements omvatten afspraken over hoe, wat en wanneer van een BIM.
Verder lezen
Online toegang tot data
Altijd en overal toegang tot uw gebouw data.
Verder lezen
Sensoren
Sensoren verrijken een BIM model met real-time dynamische informatie.
Verder lezen

Projecten met deze dienst

Vanaf het ontwerp tot en met het beheer bieden wij diensten die u en uw organisatie ondersteunen.

Bekijk hoe het vervolg van het proces er uit kan zien.